Przemysl chemiczny na bliskim wschodzie

W celach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, które potrafią skończyć się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a dodatkowo środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy problem spędza w błędzie całych stylów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy teraz od polecania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem odnosi się inne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń. Są wówczas formy porównawcze z kolejnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i wyróżnia się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wyznacza to oczywiście, że można nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno być doświadczonymi zawodowcami. Nie wolno bagatelizować tego aspektu przy zakładaniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje punktu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej dawek oraz wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w sensie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to zaledwie połowa z ostatniego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i rozwijanie o jego pewną jakość powinny mieć drinki spośród ważniejszych składników zarządzania każdego obiektu.