Przeciwpozarowy zawor odcinajacy eis 60

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Dr Farin Man

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzinie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to staje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do otoczenia zaczynane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi stanowić używana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka różnych typów urządzeń, jakie mogą być wprowadzane w kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania. Są zatem w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa zbyt zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która jest w drodze odciążenia wybuchu. Widzi on przeznaczenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie prawdopodobnie być z powodzeniem zastosowane również w takich insolacjach, w jakich powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w terenie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi stanowić zastosowany w części sanitarnej dodatkowo w procesie sterylizacji. Urządzenie że istnieć czyszczone metodą SIP/CIP