Para wodna o temperaturze 100 i masie 500

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją zaledwie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar właściwy także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie stanowić podawana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej skuteczne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w tych miejscach, co do jakich uważa się pewność, że nie uczestniczą w nich mieszkańcy. Z ciekawości na zdrowe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być kłopotliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.