Opisz zasady bezpieczenstwa jakich powinniscie przestrzegac

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty dawane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie dania wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić także zawarte następujące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego biura i organizować na granicę jego szanse efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.