Male wentylatory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich elementów i ilości.

W kontakcie ze całymi rozbieżnościami w dziale bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie lżejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do roboty w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być wystarczająco oznaczone i przejść szereg testów, jakie cierpią na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i nazywania tego gatunku urządzeń. Więcej na fakt Atex znajdziesz tu.