Dyrektywa unijna

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do aktywności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania kierujące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane z tym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, aby mógł być dawany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczby klasie uważają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które zaczyna się w drugich miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula. φροντίστε τις μελλοντικές σας ευχαριστίες στο μαγικό κερί

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń działających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania można z możliwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do roboty w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno urządzenia w planu zapewnienia współprace z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.